Nutrition 2013
ראשי
מידע כללי
הרשמה
סדנאות הכנס
תוכנית מקצועית
הכנס
תערוכה וחסויות
אודות הוועידה


הרשמה לניוזלטר:

שם מלא:
אימייל:
לחץ להרשמה

כנס תזונה מונעת – איחוד כוחות  

 

למה תזונה מונעת איחוד כוחות?

 

איחוד הכוחות הינו היעד חשוב ומטרת העל שהציבו לעצמם מארגני הכינוס, כבר בכינוס . הראשון שהתקיים בשנת 2002

ייחודו של כינוס זה הוא בשילוב של גופים מקצועיים רבים העוסקים בתחום התזונה והמיצגים את החשיבות הרבה שיש לשיתוף פעולה והחלפת ידע ומידע, ושמביאה לידי ביטוי את המודעות, הסקרנות, ההשפעה והמקום שיש למדע התזונה ומיצגת את ההיבטים

השונים. חשוב להדגיש כי התחומים בהם עוסקת התזונה מהווים חלק בלתי נפרד מעולם הרפואה במחקר, קליניקה, חינוך, תעשיה, קידום בריאות ועוד.

עם השנים הכינוס "איחוד הכוחות" הלך והתעצם ותפס תאוצה, הפך להיות מחוזר ע"י גופים מקצועיים רבים המשיקים למדע התזונה בארץ ובעולם כמו אוניברסיטאות, בתי חולים, איגודים מקצועיים, AADE, ADA, ESPEN , שראו חשיבות רבה להיותם חלק בתרומה בשיתוף הפעולה המקצועי.

חשוב להדגיש כי "איחוד כוחות" במתכונתו היום, הינו פרי שיתוף פעולה של גופים מקצועיים בארץ ובעולם ואחראי ליצירת מיזמים משותפים בין הגופים השונים ברמה הלאומית והבין לאומית. אחת המטרות של "איחוד כוחות" היא חשיפת אנשי מקצוע

מהארץ בקרב אנשי מקצוע מהמובילים בעולם שהתארחו בכינוס במהלך השנים, נשיאת ה- ADA , נשיא ה- ESPEN ואחרים וכמובן להכרה של העולם בנעשה בארץ בתחום התזונה.

אנו ממשיכים בקו זה וכמובן מברכים על העשיה המקצועית המבורכת ומקווים להמשך שיתוף פעולה בארץ ובעולם.