FECAVA 2011 (Turkish)
Ana Sayfa
KONGRE BİLGİLERİ
BİLİMSEL PROGRAM
KAYIT
KONAKLAMA
Turlar
Stand & Sponsorluk
Sosyal Program
FECAVA Veterinary Congress 2011, Istanbul


Önemli Tarihler

16 Mayıs 2011
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

30 Haziran 2011
Son Erken Kayıt Tarihi
 

Davet MektuplarI 

  

Değerli Meslekdaşlarım,

Son yıllarda hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların artması ve bunların yayılımının insan sağlığı açısından zaman-zaman küresel tehdit oluşturması veteriner hekimlik mesleğini bütün dünyada ön plana çıkarmıştır. Hayvan Sağlığı, Halk Sağlığı ve Gıda Sağlığı alanında önemli görevler ve sorumluluklar üstlenen mesleğimizin yapısı dolayısıyla bilgilerin devamlı güncellenme gereği daha bir önem kazanmıştır. Bununla beraber tek tıp tek sağlık kavramı daha fazla dile getirilmeye başlanmıştır. 

Mezuniyet sonrası eğitim ve mesleki gelişim için kongreler bu anlamda büyük öneme sahiptir. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği tarafından organize edilen, 17. FECAVA Avrupa ve 6. KHVHD Kongresinin 07-10 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da Uluslararası Katılımlı olarak gerçekleştirilecek olmasının bu anlamda ayrı bir yeri vardır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi olarak bu tip mezuniyet sonrası eğitim faaliyetlerini desteklemekte ve önemsemekteyiz. 

Avrupa’da düzenlendiği ülkelerde 2.000 kişinin üzerinde katılım olan bu kongrenin İstanbul’da düzenlenmesinin yanında, küçük hayvan hekimliği anlamında bu tarz uluslararası bir kongre ülkemizde ilk kez yapılacaktır. Bu kongrenin çok zengin bir bilimsel programı olması, yurtdışından katılımın yüksek olması, Bilimsel Veteriner Hekimliğin başlangıcının 250. yılına denk gelmesinin de ayrı bir önemi vardır. 

Kongrenin geniş katılımlı ve başarılı geçmesi dileğiyle, bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen, kongre komitelerinde görev alan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor ve basarılar diliyorum. Küçük hayvan hekimliği alanında çalışan ve ilgi duyan tüm meslektaşlarımı kongreye katılmaya davet ediyorum.

Dr. Mehmet ALKAN
Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi
ve Kongre Onursal Başkanı.


Değerli Meslekdaşlarım,

Hayvan sağlığı, gıda sağlığı ve zoonoz hastalıklar dolayısıyla veteriner hekimlik mesleği bütün dünyada daha da önem kazanmaktadır. Veteriner hekimlerin insan ve hayvan sağlığındaki artan bu rolü sebebiyle bilgilerini daha hızlı yenilemeleri, artırmaları gerekmektedir. Bu sebeple fakültelerimizde verilen eğitimin yanında, mezuniyet sonrasında eğitim ve bilgi güncellemeleri daha bir önemli hale gelmiştir. Bu anlamda bilgiye ulaşmanın en iyi yollarından birisi de mesleki kongrelerimizdir. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği'nin 2006 yılından beri düzenlediği kongreler, mezuniyet sonrası meslek içi eğitim anlamında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

07-10 Eylül 2011 tarihlerinde 17. FECAVA Avrupa ve 6. KHVHD Küçük Hayvan Veteriner Hekimliği Kongresi Uluslar arası katılımlı olarak Derneğimiz tarafından İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bildiğiniz üzere 2011 yılı, veteriner hekimliğin bilimsel eğitiminin başlangıcının 250. yılı olması dolayısıyla, vet2011 adı altında bütün dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Mesleğimiz açısından özel bir anlamı olan 2011 yılında, Veteriner Hekimler arasındaki bağların güçlendirileceği, bilimsel paylaşımın ve iletişimin sağlanacağı ve güzel dostlukların temellerinin atılacağı bir FECAVA/KHVHD Kongresinde meslektaşlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

Kilinisyenler, akademisyenler, veteriner hekim öğrenciler, veteriner hemşireler ve teknisyenlerden oluşan yaklaşık 2.000 kişinin katılımıyla gerçekleştireceğimiz, Modern Veteriner Hekimlik Uygulamaları temalı 17. FECAVA Avrupa ve KHVHD Kongresinde, Türkiye’den ve dünyadan katılacak olan birbirinden değerli bilim insanlarının sunacağı yoğun bir bilimsel programla birlikte bir arada olacağız. Ayrıca düzenlenen sosyal aktivitelerle kongremize bilhassa yurtdışından katılan tüm meslektaşlarımızın, kıtaları birleştiren, tarihi ve mistik bir şehir olan İstanbul’dan güzel duygularla ayrılmasını hedeflemekteyiz. Kongremizin dili İngilizce ve Türkçe olacaktır. 6 paralel salonda aynı anda gerçekleştirilecek ve simultane çeviri olacaktır. Sizler için aynı zamanda workshop-çalıştaylar da yer alacaktır. Kongreyi, Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı kongre merkezlerinden biri olan, Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Sarayı’nda düzenleyeceğiz.

Küçük hayvan veteriner hekimliği alanında bu kadar büyük bir kongre Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecektir. Kongremizde Vet2011 etkinliği çerçevesinde çeşitli etkinliklerde yer alacaktır. Bunlardan birisi, Türkiye’nin ve dünyanın yetiştirdiği en kıymetli Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Profesörlerinden, değerli hocamız Prof. Dr. Ferruh Dinçer’in Kongrenin açılış günü olan 07 Eylül 2011 de yapacağı sunumdur.

Mesleğimizi geliştirmenin yanında, aynı zamanda biz veteriner hekimler için de bir köprü görevi göreceğine inandığımız kongremizin organizasyonunda bugüne kadar görev alan, katkı koyan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Sizleri aramızda görmek dileğiyle. Saygılarımla.

İsmet Çolakel
1
7. FECAVA Avrupa ve 6. KHVHD Kongresi Başkanı
Sevgili meslekdaşım, 

7-10 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği tarafından organize edilecek olan 17. FECAVA Avrupa Kongresi’ne sizleri davet etmekten büyük gurur duyuyuroum. 

“Doğu ile Batı’nın buluşması” sözü her ne kadar bir klişe olsa da, İstanbul tam da böyle bir coğrafyada yer almaktadır. Şehir; zengin tarihi mirası, modern restoran ve mağazaları ile birçok farklı ziyaretçiyi ağırlayacak özelliklere sahiptir.

Kongre teması: “Modern Veteriner Hekimlik Uygulamaları” olacaktır. 

Yıllar içinde, veteriner hekimlik uygulamaları; tek kişinin tamamını yapabildiği basit uygulamalar olmaktan çıkarak, ancak geniş bir ekip ile ve spesifik dallara yayılmış olarak uygulanabilir hale gelmiştir. Internet üzerinde hasta sahipleri ve veteriner hekimlerin ulaşabildiği bilgiler, modern uygulamalardan beklenen standardın yükselmesine ve mesleğimizde mezuniyet sonrası eğitimin öneminin artmasına sebep olmaktadır. Artık hasta sahipleri bizlerden daha fazlasını beklemektedir.

FECAVA, Avrupa ülkeleri kapsamında FVE ve UEVP’nin küçük hayvan veteriner hekimleri için resmi temsilcisidir. Üstlendiğimiz rol, yalnızca bilimsel olarak değil, politik olarak da daha önemli bir hale gelmektedir. Avrupa Kongremize katılarak FECAVA ile iletişim kurmak ve ihtiyaçlarınızdan bizleri haberdar etmeniz, bu açıdan da önem kazanmaktadır.

KHVHD’ye kongre organizasyonunda destek veren Kenes Group, kongre organizasyonunda dünyada lider konumda bulunmakta olup, bizlere başarılı bir kongre garanti etmektedir.

KHVHD ve kongre bilimsel kurulu, mesleğimizin ihtiyaçlarına cevap veren dengeli bir bilimsel program oluşturmuşlardır.

Sizleri 7-10 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyorum.

Saygılarımla,

Dr. Johan Van Tilburg, DVM

FECAVA Başkanı


Saygıdeğer meslekdaşlarım,

Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği yönetimini 17.FECAVA Avrupa Kongresinin Ülkemizde yapılmasını sağladıkları için içtenlikle kutlarım. Dernek yönetimi,  geleneksel hale getirilen ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilen KHVHD "ANADOLUM" Sürekli Eğitim Kongrelerinden dolayı önemli bir kongre tecrübesine sahiptirler. Bu nedenle 7-10 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak olan 17.FECAVA Avrupa Kongresinin de başarılı şekilde sonlanacağından hiç kuşku duymuyoruz. Mesleğimiz ve ülkemiz için çok büyük önem arz eden bu kongrenin başarısı için Veteriner Hekimler Derneği olarak bizlere düşen her göreve hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. 

Dünyanın büyük bir değişim içerisinde olduğu bilinmektedir. Bu değişime ayak uyduramayan ve bu süreçleri iyi analiz edemeyen mesleklerin ve meslektaşların bu süreçten zararla çıkacaklarını ifade etmek istiyorum. Bu itibarla meslektaşlarımızın veteriner hekimlikle ilgili gelişmeleri izleyebilmeleri,  kendilerini geliştirebilmeleri için 17.FECAVA Avrupa Kongresi ve benzeri kongrelerin önemli bir fırsat olacağını vurgulamak isterim. Bilimsel kongreler bilginin yayılması ve paylaşılmasının, bilimdeki gelişmelerin, daha fazla sayıda meslektaşa aktarılmasının da en etkin yollarından birisidir. 

Bilindiği üzere Ülkemizde bugün aktif eğitim yapan fakülte sayısı 17 olup her yıl ortalama 1000 veteriner hekim meslektaşımız aramıza katılmaktadır. Başka bir anlatımla, genç meslektaşlarımız mezun olduklarında kendilerini yoğun bir mesleki rekabetin içerisinde bulmaktadırlar. Bu yarışta kendilerine avantaj sağlayabilmenin önemli bir kriterlerinden birisi de kuşkusuz bu tür kongrelere katılmaktır. Bu bağlamda meslektaşlarımın bu fırsatı çok iyi değerlendirecekleri inancını taşımaktayım.

Prof.Dr.Şakir Doğan TUNCER
Veteriner Hekimler Derneği
Genel Başkanı