ACA 2013
Home
Congress Information
Scientific Program
Registration
Hotels
Sponsorship & Exhibition
Useful Links
Bookmark and Share

Invited Speakers 

 Preliminary list, confirmed as of May 19th, 2013

Sang Cheol Bae, Republic of Korea
Koon Ho Chan, Hong Kong
Vera Chan, Hong Kong
Christopher Chang, USA
Shunle Chen, China
Chung-Tei Chou, Taiwan
Caterina De Carolis, Italy
M. Eric Gershwin, USA
Laurel Gershwin, USA
Jieruo Gu, China
Joachim Kalden, Germany
Yoga I. Kasjmir, Indonesia
Ho-Youn Kim, Republic of Korea
David Klatzmann, France
Takao Koike, Japan
Tang Ching Lau, Singapore
Alexander Leung, Hong Kong
Zhanguo Li, China
Liwei Lu, Hong Kong
Qianjian Lu, China
Xiong Ma, China
Anselm Mak, Singapore
David Markovitz, USA
Trevor Marshall, Australia
Eiji Matsuura, Japan
Chi Chiu Mok, Hong Kong
Temy Mo Yin Mok, Hong Kong
Nirit Mor-Vaknin, USA
Stanley Naguwa, USA
Sandra Navarra, Philippines
Carlo Perricone, Italy
Roberto Perricone, Italy
Nan Shen, China
Yaniv Sherer, Israel
Lingyun Sun, China
Lai-Shan Tam, Hong Kong
Ranjeny Thomas, Australia
Julian Thumboo, Singapore
Zhigang Tian, China

James Wei, Taiwan
Chun Kwok Wong, Hong Kong
Huji Xu, China
Kazuhiko Yamamoto, Japan 
Swan Sim Yeap, Malaysia
Avihingsanon Yingyos, Thailand 
Jingwu Zang, China